Systeem opstellingen

Systemische opstellingen zijn een manier om problemen in organisaties, gezinnen en individuen op te lossen. Mensen stellen symbolen op om relaties en problemen zichtbaar te maken en deze te veranderen. Het gaat om het grotere beeld en niet alleen om individuele problemen en richt zich op onbewuste aspecten van de situatie.

Systemische opstellingen werken als volgt:

  1. De opsteller (persoon die het opstelling organiseert) stelt een vraag of probleem vast.
  2. Deelnemers aan de opstelling representeren symbolisch leden van het systeem, zoals familieleden, afdelingen in een organisatie, of andere relevante rollen.
  3. De opsteller gebruikt de symbolische representaties en interacties tussen deelnemers om de structuren en dynamieken in het systeem zichtbaar te maken.
  4. Door de opstelling en de interacties tussen de symbolische figuren, kunnen inzichten en oplossingen naar boven komen die anders niet zichtbaar of bespreekbaar waren.
  5. De opsteller en deelnemers werken samen om veranderingen door te voeren en oplossingen te implementeren.

Het doel is om inzichten te krijgen en problemen op te lossen door samen te werken en de interacties en relaties in het systeem zichtbaar te maken.

Een vraaginbrenger in een systemische opstelling is degene die een specifiek vraagstuk of probleem inbrengt om meer inzicht te krijgen. De rol van de vraaginbrenger is cruciaal omdat:

Persoonlijke Clarity: Het stelt de vraaginbrenger in staat om dieper inzicht te krijgen in hun eigen situatie en de onderliggende dynamieken.

Verandering Faciliteren: Het biedt de mogelijkheid om patronen te herkennen en verandering te initiëren in de bestaande systemische structuur.

Collectieve Wijsheid: Door het vraagstuk te delen, wordt de collectieve wijsheid van de groep en de representanten aangesproken om nieuwe perspectieven en oplossingen te verkennen.

Systemische Benadering: Het stelt de opsteller in staat om het vraagstuk vanuit een systemisch perspectief te benaderen, waarbij de focus ligt op de bredere context en niet alleen op individuele aspecten.

In essentie helpt de vraaginbrenger bij het initiëren van een proces waarbij de systemische dynamieken duidelijk worden en er ruimte ontstaat voor positieve verandering.

Waarom Representant:

Als representant speel je een belangrijke rol in het ontrafelen van de puzzel van iemands leven. Je bent als het ware een levende vertegenwoordiging van cruciale elementen in hun systeem. Door jouw positie en interacties ontstaat er diepgaand inzicht, en je draagt bij aan het vinden van antwoorden en oplossingen. Jij bent de sleutel tot het begrijpen van de onderliggende dynamieken.

De duur van een systemische opstelling kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk of probleem en het aantal symbolische representaties. Een opstelling kan enkele minuten tot enkele uren duren. Vaak worden systemische opstellingen onderdeel uitmaken van een groter evenement, zoals een teambuilding of opleidingsdag, en zijn meerdere opstellingen gepland gedurende de dag.

Waarom meedoen aan een opstelling?

Om een duidelijk beeld te verschaffen over bepaalde thema’s of blokkades in jou leven.

Wil jij een vraag inbrengen of ben je nieuwsgierig?

Neem contact met ons op voor de datums, of als je meer wilt weten.

Op 13 januari 2024 is er van 12:00-17:00 uur een opstellingen dag

Inloop: 11:45

Kosten vraaginbrenger: 75,- (vol!!)

kosten representant: 35,- (voldoende plek)

Vrij parkeren in de omgeving.

 

Wil jij ook deelnemen hieraan stuur dan een berichtje via de onderstaande button, dan zet ik jou op de lijst van aanwezig!!